Již rok je ve Slatinské Xaréně otevřena ambulance fyzioterapie, rehabilitační a sportovní medicíny s vybavením pro sportovní prohlídky. V útulném prostředí Vás přivítá MUDr. Petr Štourač a jeho zkušený tým.

MUDr. Petr Štourač je lékař s mnohaletou zkušeností v diagnostice a léčbě pohybového aparátu. Praktické zkušenosti získával v několika nemocnicích a soukromých ambulancích. Z pozice primáře řídil několik zdravotních týmů. Jeho specializací jsou rehabilitační medicína, fyzioterapie a sportovní medicína. V posledním roce se mimo jiné zaměřil i na respirační fyzioterapii u klientů po onemocnění Covid 19.

Prošel jste několik nemocnic. Naposledy jste pracoval v nemocnici v Litomyšli na pozici primáře rehabilitačního oddělení. Co Vás přimělo vystoupit z této komfortní zóny a otevřít si vlastní ordinaci?

V nemocnici i specializované ambulanci je člověk svázán nastavením systému zdravotní péče, pojišťovnami i požadavky zaměstnavatele. Mne naopak baví překračovat hranice. Rehabilitace je dnes moderní a široce pojatý obor, který vstupuje svými možnostmi i do jiných specializací. Považuji za nesmírně výhodné spojení rehabilitační a sportovní medicíny, jejich dosah do pohybových aktivit široké masy lidí, od sportovců, přes hobíky až po lidi, kterým sport moc neříká. Také si myslím, že vzniklé potíže jakéhokoliv druhu se mají léčit co nejdříve od jejich vzniku. Naší snahou je tuto myšlenku naplňovat.

Je to téměř rok, co se uzavřely školy, sportoviště i aktivity kolektivních sportů. To má vliv na pohybovou kulturu celého národa. Jak vnímáte tento problém z pohledu pohybového aparátu?

Mnoho z nás našlo způsob, jak se dále hýbat a udržovat svou kondici. Mnozí se uzavřeli doma. Na jejich pohybový aparát to má devastující vliv. Vede to ke ztrátě kondice, k rozvoji dysbalancí a nejrůznějších bolestí při práci z domova, kde nejsou optimální podmínky z hlediska ergonomie práce. Další problémy zcela jistě nastanou při jejich návratu k pohybovým aktivitám.

S jakými problémy Vás nejčastěji navštěvují Vaši pacienti?

Právě s ohledem na výše řečené jsou to potíže vzniklé při práci z domu, jako například bolest zad. Co ale vnímám jako mnohem závažnější, jsou tytéž bolesti u školou povinných dětí a mládeže. Celodenní sezení u počítače a minimum pohybu dnes vytvářejí předpoklady pro ještě závažnější problémy.

Když k Vám dorazím třeba s bolestí nebo blokádou zad, co mohu očekávat ve Vaší ordinaci?

Vlídné přijetí, důkladné vyšetření a rozbor okolností, které mohly vést k nynějším obtížím. Uvolníme spasmy svalů, odstraníme blokády s pomocí technik manuální medicíny, popřípadě osteopatie nebo kraniosakrální terapie. Naučím Vás cvičení k prevenci dalších potíží. Pokud bude nutné, doporučím pokračování cvičení s fyzioterapeutem. Můžeme využít výkonový laser k ovlivnění bolesti, popřípadě aplikujeme kineziotejp.

Ve vaší nabídce léčebných metod máte uvedenu respirační fyzioterapii a dechovou posilovnu. Co si pod tím máme představit?

Je to soubor technik, které vedou ke zlepšení práce dechových svalů. Nejvíce aktuální je tato problematika u klientů s postCovid syndromem, kteří jsou po nemoci velmi slabí a nevýkonní. Léčba má pozitivní vliv i u astmatiků a osob se srdečním selháním. S pomocí chytrých přístrojů, kterým říkáme respirační trenažery, jsme sto dosáhnout zlepšení efektivity dýchání i o více než 50%. To v konečném důsledku sníží pocit slabosti, zlepší prokrvení svalů a oddálí jejich nadměrnou únavu.

Pro koho je tedy dechová posilovna určena?

Dechová posilovna je podobná respirační fyzioterapii. Vychází z předpokladu, že sportovec nebo hobík zná techniky správného dechu a pokud ne, zkorigujeme je. Dechovou manipulací a posílením nádechových svalů pomůžeme zlepšit celkovou výkonnost sportovce. To se například u běžců projeví lepšími časy.

Co byste doporučil lidem, kteří mají jakékoliv bolesti pohybového aparátu?

Nečekat příliš dlouho s jejich řešením. Vyhledat specialistu, který komplexně zhodnotí stav pohybového aparátu a navrhne správnou cestu ke zlepšení.

Až se začne rozvolňovat a lidé budou moci znovu sportovat, na co si mají dávat pozor, aby předešli zraněním?

Myslím, že především dodržováním tří základních premis, které znali už staří trenéři. Postupnost, přiměřenost a pravidelnost. Tato tři „P“ jsou nejlepší prevencí zranění, které by mohlo zmařit snahu o návrat k aktivnímu stylu života.

Co byste na závěr vzkázal spoluobčanům?

Především si zachovejme zdravou mysl i tělo pravidelným pohybem na čerstvém vzduchu. Těm, kteří onemocnění již prodělali, přeji rychlou rekonvalescenci. Závěrem bych nám všem popřál brzký návrat k běžnému aktivnímu způsobu života.

Nejnovější články

Vyhledávání