Již rok je ve Slatinské Xareně otevřena ambulance fyzioterapie, rehabilitační a sportovní medicíny s vybavením pro sportovní prohlídky. V útulném prostředí Vás přivítá MUDr. Petr Štourač společně s Mgr. Zlatou Schořovou, která od dubna rozšířila zkušený tým. Mgr. Zlata Schořová je absolventka Masarykovy univerzity, pohodová fyzioterapeutka s dlouholetou praxí, terapeutka SpiralDynamik, konceptů senzomotoriky, PNF, SM systému a metody DNS.

Co Vás přimělo vstoupit do FyzioArtu?
Nabídka spolupráce s panem doktorem byla velmi lákavá, protože je vynikající odborník a máme si oba ze svých specializací hodně co předat. Pro mě jde o profesní postup, můžu si práci organizovat sama, a jako velký benefit pro mě a pacienty je delší čas, který s nimi můžu strávit.

Co můžete nabídnout Vašim pacientům?
Vstřícný a individuální přístup, upřímnou snahu přijít na opravdovou příčinu jejich potíží a ne jen řešit následky.

S jakými požadavky, potřebami pacientů se nejčastěji setkáváte?
Nejčastěji řeším potíže se zády, buď akutní, nebo chronické, k čemuž dost přispívá doba s trendem sedavé práce u PC. Také jde často o pacienty po operacích pohybového aparátu a nyní se přidávají i klientky s potížemi spojenými s těhotenstvím a porodem, které se potřebují opět dostat do formy a chtějí znovu a bez potíží sportovat.

Co je hlavní příčinou jejich bolestí?
Dost těžko se to zobecňuje. Záleží na tom, jak je klient sportovně aktivní, jakou dělá práci a jakou má při tom pracovní pozici, jak je zvyklý se o svůj pohybový aparát starat. V neposlední řadě také, co prodělal za úrazy, zranění nebo operace apod.

U úrazů je příčina většinou jasná, ale u chronických potíží jde často o špatnou koordinaci svalů – některé pracují moc a jiné málo. Důležitá je jejich souhra v průběhu pohybu. Může jít také o chronické přetěžování opakujícím se a neekonomických pohybem vedoucím k bolesti, blokádám kloubů a poté i strukturálním změnám.

Jak jim můžete pomoci?
Cílenou terapií. Při akutních potížích terapii pro úlevu od bolesti a pak následnou prevenci opakování důvodů vzniku potíží. U dlouhodobých problémů se snažíme s klientem najít cestu k jejich zmírnění a rozklíčování spouštěcích mechanismů bolesti a jejich odstranění.

Začíná se oteplovat a lidé vyrážejí do přírody. Na co by si měli dávat pozor z pohledu pohybového aparátu?
Určitě postupné přidávání zátěže, pozvolný návrat ke sportu a kvalitní prevence úrazů.

Když už dojde ke zranění, bolestem či blokádám zad, co byste jim doporučila?
Určitě vyhledat odborníky. 🙂

Na závěr: Co byste poradila lidem na homeoffice, kteří již rok trpí nedostatkem pohybu a začínají cítit bolesti krční páteře a zad?
Je to opravdu nelehká doba v různých ohledech a homeoffice je náročný ze spousty důvodů. Odpadá cesta do zaměstnání a pohyb po kanceláři, tedy zase méně aktivního pohybu a více statického sezení. Doma často klienti nemají vhodnou kancelářskou židli. A další úskalí je práce na notebooku kdy ergonomické nastavení monitoru zase neumožňuje práci na klávesnici, takže často klientům doporučuji externí klávesnice, které potom umožní podložení notebooku a tím pádem i lepší možnost sedu. Pozice při sedu a jeho obměny jsou také součástí terapie, ale je to potřeba individuálně nastavit, dle klienta. A potom je velmi potřebná kompenzace této statické pracovní pozice.

Nejnovější články

Vyhledávání